ค่าบริการ - Selling Price

Update ราคาล่าสุด วันที่ 15/09/2017
เช็คเกมส์ที่ใช้งานทั้งหมด เพื่อตรวจสอบเกมส์ที่ท่านเล่นอยู่เซิฟอะไรได้ที่นี้ CLICK !!
เช็ครายละเอียดการเติมเงิน พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย ได้ที่นี้ CLICK !!

ค่าบริการ บุคคลทั่วไป

ค่าบริการทั่วไปเซิฟ 1
ค่าบริการ vip เซิฟ 1
จำนวนวันทั่วไป
จำนวนวัน vip
จำนวนเครื่อง
เกมส์ที่ได้รับ
50 ฿ / 50 point
50 ฿ / 50 point
5 วัน
10 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
90 ฿ / 90 point
90 ฿ / 90 point
10 วัน
15 วัน
1 เครื่อง 2 จอ
150 ฿ / 150 point
150 ฿ / 150 point
18 วัน
23 วัน
1 เครื่อง 2 จอ
300 ฿ / 300 point
300 ฿ / 300 point
33 วัน
38 วัน
2 เครื่อง 4 จอ
500 ฿ / 500 point
500 ฿ / 500 point
60 วัน
65 วัน
2 เครื่อง 4 จอ
1,000 ฿ / 1,000 point
1,000 ฿ / 1,000 point
85 วัน
90 วัน
3 เครื่อง 6 จอ
2,000 ฿ / 2,000 point
2,000 ฿ / 2,000 point
999 วัน
999 วัน
1 เครื่อง 2 จอ
ค่าบริการทั่วไปเซิฟ 2
ค่าบริการ vip เซิฟ 2
จำนวนวันทั่วไป
จำนวนวัน vip
จำนวนเครื่อง
เกมส์ที่ได้รับ
-
50 ฿ / 50 point
-
8 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
90 ฿ / 90 point
90 ฿ / 90 point
7 วัน
12 วัน
1 เครื่อง 2 จอ
150 ฿ / 150 point
150 ฿ / 150 point
15 วัน
20 วัน
1 เครื่อง 2 จอ
300 ฿ / 300 point
300 ฿ / 300 point
35 วัน
40 วัน
1 เครื่อง 2 จอ
500 ฿ / 500 point
500 ฿ / 500 point
45 วัน
50 วัน
2 เครื่อง 4 จอ
1,000 ฿ / 1,000 point
1,000 ฿ / 1,000 point
65 วัน
70 วัน
3 เครื่อง 6 จอ
2,500 ฿ / 2,500 point
2,500 ฿ / 2,500 point
999 วัน
999 วัน
1 เครื่อง 2 จอ
ค่าบริการทั่วไปเซิฟ 3
ค่าบริการ vip เซิฟ 3
จำนวนวันทั่วไป
จำนวนวัน vip
จำนวนเครื่อง
เกมส์ที่ได้รับ
-
150 ฿ / 150 point
-
12 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
200 ฿ / 200 point
200 ฿ / 200 point
14 วัน
19 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
300 ฿ / 300 point
300 ฿ / 300 point
30 วัน
35 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
500 ฿ / 500 point
500 ฿ / 500 point
60 วัน
65 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
1,000 ฿ / 1,000 point
1,000 ฿ / 1,000 point
120 วัน
125 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
2,500 ฿ / 2,500 point
2,500 ฿ / 2,500 point
365 วัน
370 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
3,500 ฿ / 3,500 point
3,500 ฿ / 3,500 point
999 วัน
999 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
ค่าบริการ ร้านอินเตอร์เน็ต

ค่าบริการทั่วไปเซิฟ 4
ค่าบริการ vip เซิฟ 4
จำนวนวันทั่วไป
จำนวนวัน vip
จำนวนเครื่อง
เกมส์ที่ได้รับ
300 ฿ / 300 point
300 ฿ / 300 point
30 วัน
40 วัน
1-15 เครื่อง
500 ฿ / 500 point
500 ฿ / 500 point
30 วัน
40 วัน
1-25 เครื่อง
700 ฿ / 700 point
700 ฿ / 700 point
30 วัน
40 วัน
1-35 เครื่อง
900 ฿ / 900 point
900 ฿ / 900 point
30 วัน
40 วัน
1-50 เครื่อง
2,500 ฿ / 2,500 point
2,500 ฿ / 2,500 point
30 วัน
40 วัน
1-200 เครื่อง
5,000 ฿ / 5,000 point
5,000 ฿ / 5,000 point
365 วัน
365 วัน
1-50 เครื่อง